Du har kanskje spilt dette spillet som barn?

En 10x10cm plastplate med brikker du kan skyve rundt på. Illustrasjon fra Slack av Tom DeMarco

Ved hjelp av den ledige plassen flytter du rundt på brikkene for å sortere dem i den rekkefølgen du vil.

For å dra det litt nærmere vår virkelighet, så kan vi tenke på den ledige plassen som noen ledige pulter i lokalet i vårt, eller kanskje et par utviklere som har ledig kapasitet?


Vi hadde estimert konverteringen av kredittkortfunksjonaliteten i nettbanken over på ny plattform, til et halvt årsverk. Da vi var ferdige hadde vi brukt ett og et halvt årsverk, altså tre ganger så lang tid. På tross av dette hadde ledelsen tillit til oss. Hvorfor hadde de det? Hva hadde det ekstra årsverket gått med til?

Verktøy.

Det hadde stort sett gått med til verktøy. Vi var i en situasjon hvor vi skulle konvertere både privatnettbanken og bedriftsnettbanken vår over på ny plattform. Vi så tidlig at vi kunne få god nytte av en del script og verktøy vi hadde laget. …


I del en av denne historien fortalte jeg at jeg var på vei til å bli utbrent.

Kombinasjonen av sterkt leveransepress og hyppige avbrudd var i ferd med å spise oss opp. Hvordan skulle vi klare å levere forbedringer raskt og med høy kvalitet, når vi ble avbrutt hele tiden?

Gjennom å gjennomføre en A3 identifiserte vi de viktigste typene avbrudd vi ble utsatt for:

  • Møter — både egne og andres
  • Elektronisk kommunikasjon — chat, epost, SMS osv
  • Selvpåførte konsentrasjonsavbrudd — tankene spinner avgårde, enten på oppgaver en vet en skal gjøre, eller en kommer på nye oppgaver som trengs…

Våren 2015 var jeg på vei til å bli utbrent.

Vi hadde laget ny nettbankplattform som stadig flere av teamene våre tok i bruk. Samtidig var ikke plattformen ferdig. Det var kode vi måtte forbedre, samtidig som nye krav dukket opp.

Selv om mye var likt den gamle plattformen, var også mye annerledes. Teamene trengte hjelp til å forstå detaljene. Det gjorde at utviklingsarbeidet stadig ble avbrutt av pirk på skulderen, meldinger, eposter og møter.

Kombinasjonen av sterkt leveransepress og hyppige avbrudd var i ferd med å spise oss opp. …


Vi har vært på reisen med kryssfunksjonelle team hver dag siden 2014. Vi jobber så svetten siler med å gi teamene våre best mulig forutsetninger for å løse oppgavene sine.

Plutselig en dag oppdaget vi at vi hadde kastet ut babyen med badevannet. Vi hadde optimalisert vekk utviklerkulturen vår.

Hva var det egentlig som hadde skjedd?

Foto fra BigStock

Bakteppet

Vi kan takke Frederick Taylor (1856–1915) for mye. Han populariserte standardisering av arbeidsmetoder. Dette gav oss massiv økning i produksjonsvolum for fabrikker over hele verden. Med på lasset fikk vi også med oss ledelsesprinsipper for å maksimalisere effektiviteten:

  • Finn beste måte å gjøre en…

JavaZone 2019

JavaZone er en av de store happeningene for oss i SpareBank 1 Utvikling. Dette er den største utviklerkonferansen i Nord-Europa, og er en fantastisk arena for å lære om alt det som foregår i industrien, fortelle om de spennende tingene vi jobber med hos oss, og ikke minst møte gamle kollegaer og treffe nye kjente.

Jobbingen med JavaZone standen og foredrag, foregår nesten hele året hos oss. I år holder vi fire foredrag, og vi har en stand med aktiviteter hvor software og hardware i stor grad er hjemmelaget. …


Bilde fra chuttersnapUnsplash

Det er bare få år siden vi hadde ti nettbankreleaser i året. Nå har vi innimellom ti releaser på forskjellige deler av nett- og mobilbanken på samme dag.

Har du tenkt på at evnen til å endre raskt, er en forutsetning for å kunne drive med datadrevet utvikling?

@Somaiah Nymoen Kumbera har skrevet en bloggpost om reisen vi er på her.


Won’t You Be My Neighbor follows the making, reception, and critique of the beloved children’s show “Misters Rodger’s Neighborhood” (1968–2001).

En stor del av arbeidet når en jobber med maskinlæring, er å forstå dataene en jobber med. En måte å bli bedre kjent med dataene på, er å undersøke om dataene inneholder grupper, eller clustre, av data som ligner på hverandre.

For å gjøre dette kan vi bruke en familie av algoritmer som kalles clusteringalgoritmer. Disse algoritmene gjør jobben uten treningsdata, men de trenger som mange andre maskinlæringsalgoritmer en numerisk, vektorisert representasjon av dataene en ønsker å undersøke.

Vi har jobbet med klassifisering av e-poster til og fra kundesenter for bedriftskunder i SpareBank 1. …


Mye av informasjonen vi utveksler mellom oss, utveksler vi skriftlig. Med maskinlæring kan vi trekke ut meningen av denne informasjonen, og dermed la maskinen hjelpe oss med oppgaver som å

  • finne hvilken eller hvilke typer av informasjon teksten inneholder, og sortere dem
  • finne ut om teksten er positivt eller negativt ladet, også kalt sentimentanalyse
  • gi relevante svar hvis teksten inneholder spørsmål
  • rute spørsmål til manuell behandling hvis maskinen ikke kan svare på dem selv

For at datamaskinen skal kunne jobbe godt med tekst, trenger vi lage en representasjon av teksten som består av tall i stedet for bokstaver. Før vi…


Har du hørt om programvareløsningen som ble organisert istykker? Det hadde ikke vi heller, inntil vi fikk se det med egne øyne. Conways lov, som ikke er en lov men en observasjon, sier at en løsning vil få en arkitektur som gjenspeiler kommunikasjonsmønstrene i organisasjonen som lager den. Denne observasjonen kan vi utnytte, og gjøre det lettere å lage en hensiktsmessig arkitektur med riktig organisering. Hvis vi ikke tar hensyn til observasjonen, og «bare setter sammen en organisasjon» for å løse et problem, kan mye gå galt — og da gjør det gjerne det.

Det var en gang et prosjekt…

Vidar Moe

Loves creating great, simple software solutions using continous learning and respect for people.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store